Asesoria Etxepare / Etxepare Aholkularitza 94 674 49 45
Asesoria Etxepare / Etxepare Aholkularitza      94 674 49 45

FISCAL / AHOLKULARITZA FISKAL

DECLARACIONES DE RENTA
LIQUIDACIONES IMPUESTOS,
IIVA, SOCIEDADES ...
DONACIONES, SUCESIONES / ERRENTA AITORPENAK
ZERGAK, BEZ, ELKARTEEN ZERGAK
EMAITZAK ETA ONDORENGOTZA

ASESORAMIENTO JURÍDICO / LEGE-AHOKULARITZA

CONTRATOS
HERENCIAS Y DONACIONES
TESTAM ENTOS
DIVISION DE PATRIM ONIOS
CONSTITUCION DE SOCIEDADES
ASOCIACIONES /

TESTAM ENTUAK
KONTRATUAK
OINORDETZA ESLEIPENAK
TRAFIKO ISTRIPUAK
ONDAREEN BANAKETA

 

 

CONTABLE / KONTABILITATE-AHOLKULARITZA

 

CONTABILIDAD DE PROFESIONALES
CONTABILIDAD DE EMPRESAS Y AUTONOMOS
CONTABILIDAD DE COMERCIOS / PROFESIONAL KONTULARITZA
MERKATARIAK-NEGOZIOETAKO
ENPRESEN ETA ELKARTEEN KONTULARITZA

 

Laboral / Lan Aholkularitza

NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES
CONTRATOS LABORALES
AUTONOMOS
EMPLEADAS DE HOGAR
REGIMEN ESPECIAL AGRARIO /         NOMINAK ETA GIZARTE SEGURANTZA
LAN KONTRATUAK
AUTONOMOAK
ETXEKO LANGILEAK
NEKAZARITZAKO ERREGIMEN BEREZIA

Nuestra ubicación

¡Bienvenido a Etxepare en Mungia!